Trong thức ăn có vật lạ cô em phục vụ lấy thân ra

Trong thức ăn có vật lạ cô em phục vụ lấy thân ra.

Tôi đã mong được ngủ trong chuồng một mình. Tôi nghĩ rằng nó sẽ cho tôi một vị trí và thời gian để giảm bớt áp lực trong quả bóng của tôi mà tôi biết rằng tôi sẽ phải có khi theo dõi các bà mẹ và các cô gái trong ngày. Năm đầu tiên tôi đã kết thúc với hầu hết các ngày đều hoành hành, không có cách nào để giảm bớt áp lực. Ngủ trong một chiếc xe kéo nhỏ với con gái tôi cách đó vài bước chân, tôi không bao giờ có thể dừng lại vì sợ nó có thể nghe thấy. Vòi hoa sen mang tính cộng đồng nên tôi không bao giờ có thể làm ở đó và tôi không bao giờ tìm được địa điểm và thời gian để làm trong ngày, vì vậy tôi đã kết thúc với quả bóng xanh trong ba ngày.